Kandıra Belediyesi Etik Komisyonu

13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmenliğinin 29. maddesi gereğince Belediyemiz Etik Komisyonu 01.04.2017 tarihine kadar görev yapmak üzere aşağıda isim ve ünvanları yazılı personelden oluşturulmuştur.

 

Etik Komisyon Üyeleri

Başkan:    Asım AKKAYA               Başkan Yardımcısı                                0 262 551 32 10 / 168

Üye :         Abdullah CAN                Yazı İşleri Müdürü                                0 262 551 32 10 / 134

Üye :         Mehmet ÖZCAN            Kültür ve Sosyal İşler Müdürü         0 262 551 32 10 / 169

Üye :        Pınar KARAASLAN        Mali Hiz. Müdürü                                  0 262 551 32 10 / 124

Üte :         İslam KOÇ                       Avukat                                                       0 262 551 32 10 / 156

 

Etik Davranış İlkeleri

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaget ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileri ile ilişkiler
 • Mal bildiriminde bulunma